Eigenaar van Huize Sonja is familie Veenstra, hierna omschreven als Huize Sonja.

De op deze website getoonde informatie wordt door Huize Sonja met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Huize Sonja verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Huize Sonja worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Huize Sonja aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Huize Sonja aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Huize Sonja opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Huize Sonja alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Huize Sonja niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites (links) die niet door Huize Sonja worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Huize Sonja uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Huize Sonja worden onderhouden wordt afgewezen.